Misyjna Adopcja Dziecka

W zeszłym roku, z inicjatywy pani Beaty Miniajluk została zorganizowana zbiórka na rzecz misyjnej Adopcji Dziecka. Na jej prośbę, podjąłem się załatwienia tej sprawy. Koordynatorem Misyjnej Adopcji jest dwumiesięcznik misyjny „Misyjne Drogi” wydawany przez zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zebraliśmy pieniążki na adopcję dwójki dzieci z Madagaskaru:

Koszt utrzymania jednego dziecka to 100 euro w szkole podstawowej w Tamatav (Toamasina) — suma ta pokrywa koszt rocznej nauki w szkole, posiłki, mundurek szkolny oraz zakup potrzebnych podręczników i przyborów szkolnych. Zebraliśmy razem 830 zł. Dzieci w odpowiedzi przesłały nam dwa listy oraz swoje zdjęcie oraz pracę plastyczną.

Inicjatywa ta jednak wymaga od nas dalszego działania, ponieważ zdeklarowaliśmy się pomagać dzieciom do zakończenia ich edukacji. Dołączam w załączniku listy dzieci, przetłumaczone na j. polski.

Myślę że, warto by było zamieścić taką informację w widocznym miejscu, aby rodzice, którzy odwiedzają naszą szkołę, mogli zobaczyć, a jeżeli będzie taka ich wola, wesprzeć to działanie, abyśmy mogli przesłać pieniążki na kolejny rok.

o. Bartłomiej Cytrycki OMI
katecheta w SP 3

Nicole Minosoa

M. Zaruski
M. Zaruski
M. Zaruski

Meva Linahi

M. Zaruski
M. Zaruski
M. Zaruski
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu