Dzielnica Czterech Świątyń we Wrocławiu

W styczniu tego roku całą klasą udaliśmy się do Dzielnicy Czterech Świątyń we Wrocławiu. Jak zwykle wyruszyliśmy pod opieką naszej wychowawczyni. Dzielnica Czterech Świątyń, zwana też Dzielnicą Tolerancji lub Dzielnicą Pojednania, to obszar Starego Miasta we Wrocławiu pomiędzy ulicami Pawła Włodkowica, Kazimierza Wielkiego, św. Antoniego i św. Mikołaja. Dzielnica powstała w 1995 roku z inicjatywy duchownych kościoła katolickiego, protestanckiego i prawosławnego oraz działacza gminy żydowskiej. Z uwagi na nieodległy cel wycieczki udaliśmy się tam komunikacją miejską.

Pierwszym etapem naszej wyprawy była wizyta w Synagodze pod Białym Bocianem przy ulicy Włodkowica. Piętrowy budynek synagogi znajduje się w podwórzu. W tym miejscu spotkaliśmy przewodnika miejskiego, który towarzyszył nam w zwiedzaniu. W budynku świątyni członek gminy żydowskiej zapoznał nas z kulturą, obyczajami i religią Narodu Wybranego. Dla mnie osobiście najciekawsze były wiadomości o piśmie i języku hebrajskim oraz jidysz.

Następnie udaliśmy się do kościoła ewangelicko-augsburskiego Opatrzności Bożej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. W kościele oczekiwała nas członkini miejscowej wspólnoty protestanckiej. Pani ta przedstawiła nam przebieg nabożeństw i zasady doktryny protestanckiej. Moją uwagę najbardziej przykuły ozdobne organy i tablice psalmów. Na srebrnych piszczałkach kościelnych organów dominowało nad wnętrzem świątyni wielkie Oko Opatrzności Bożej.

Kolejnym punktem wycieczki był kościół katolicki św. Mikołaja przy ulicy św. Antoniego. Wystrój kościoła należy do najwspanialszych wnętrz śląskiego baroku. Ściany kościoła ozdabia wiele obrazów, w tym dzieło Michała Willmanna, zwanego śląskim Rembrandtem.

Ostatnim punktem naszej wyprawy był prawosławny sobór Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy przy ulicy św. Mikołaja. Na wieży kościoła znajduje się sławny wśród wrocławskich gospodyń Zegar Kluskowy. Najpiękniejszym obiektem w całym kościele był ogromny ikonostas na Carskich Wrotach. Proboszcz katedry prawosławnej wprowadził nas w tajniki prawosławnych nabożeństw oraz śpiewu w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (SCS). Wizytę w kościele zakończyliśmy próbą wspólnego śpiewu.

Tak jak na początku, drogę powrotną przebyliśmy komunikacją miejską. W trakcie podróży i po powrocie do szkoły długo i niezwykle emocjonalnie komentowaliśmy przebieg wędrówki po Dzielnicy Czterech Świątyń. Dla mnie osobiście była to nie tylko lekcja historii, ale także tolerancji i kultury innych wyznań.

Michał Mądrala, kl. 6c
2016
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu