Samorząd — to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.
J. Korczak

Pamiętajmy! Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni mają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.

W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim — nie jest samorządem.
J. Radziewicz

Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy, a nie tylko gwiazdy. (…) W samorządnej szkole nie tylko się błyszczy, nie tylko jest się podziwianym, ale trzeba pracować, i to nie dla siebie, lecz dla innych.
J. Radziewicz

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Zarząd SU to reprezentanci Samorządu Uczniowskiego. Działalność Zarządu Samorządu Uczniowskiego ma na celu usprawnienie komunikacji i kontaktów między uczniami a nauczycielami i dyrekcją oraz urozmaicenie życia społeczności szkolnej.

W roku szkolnym 2020/2021 Zarząd SU tworzą:

 • Wiktoria Bazan 8e — przewodnicząca,
 • Wiktor Gadzinowski 8d, — zastępca przewodniczącej
 • Maciej Oleksiak 8a, sekretarz,

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy

W planie pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 znajduje się wiele ciekawych przedsięwzięć i wyzwań, które będą wymagały zaangażowania, odpowiedzialności i umiejętności organizacyjnych. Dzięki pomocy i wsparciu dyrekcji, nauczycieli i całej społeczności uczniowskiej wszystkie zakończą się sukcesem. Oto niektóre z zadań SU:

 • organizacja szkolnego Dnia Chłopaka,
 • udział w uroczystym apelu z okazji Pasowania na Ucznia,
 • udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
 • organizacja Szkolnego Tygodnia Życzliwości w ramach obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień,
 • ogłoszenie i przeprowadzenie szkolnego konkursu Najżyczliwszy uczeń/Najżyczliwsza uczennica w SP3,
 • przygotowanie uroczystości na patio Zanim zapłonie choinka połączonej z obchodami Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka oraz Dnia Ochrony Praw Dziecka,
 • organizacja Muzycznej Walentynki,
 • organizacja szkolnego Dnia Kobiet,
 • pomoc pracownikom biblioteki w przeprowadzeniu akcji/ konkursu Jarmark czytelniczy
 • apel wychowawczy poświęcony tematyce wpływu hałasu na życie i zdrowie człowieka,
 • pomoc przy organizacji i prowadzeniu imprez szkolnych, m.in. Najlepsze witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, Jarmark Dominikański i inne,
 • przeprowadzenie na terenie szkoły akcji charytatywnych, m.in., Góra grosza, Złotówka dla św. Mikołaja, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, Nakrętka, Nakręć się i pomóż chorym dzieciom
 • dyskoteki organizowane przez klasy szóste,
 • i …. wiele innych.

Aktualizacja: 07.01.2020

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu