Rada Szkoły (kadencja 2020-2023)
Imię i nazwisko Rodzin/nauczyciel/uczeń Funkcja
Agnieszka Brzezińska rodzic ucz. z 7e przewodnicząca
Iwona Masłoń rodzic ucz. z 3a i 4c
Magdalena Parafiniuk rodzic ucz. z 6a i 7c
Anna Pomazańska rodzic ucz. z 4b i 8c
Marta Syweńska–Kowalczuk rodzic ucz. z 5c i 8b
Agnieszka Wojtków-Zielińska rodzic ucz. z 7c
Kamila Tarczyńska–Zychowicz nauczyciel zastępca przewodniczącego
Joanna Głuszuk nauczyciel protokolant
Beata Gołębiewska-Murdzek nauczyciel
Agnieszka Fortuna nauczyciel
Wiesław Cieślicki nauczyciel
Roman Urban nauczyciel
Wiktoria Bazan uczeń kl. 8e
Maciej Oleksiak uczeń kl. 8a
Wiktor Gadzinowski uczeń kl. 8d
Daria Omelaniuk uczeń kl. 8e
Łukasz Stasieńko uczeń kl. 7f
Piotr Kołodziej uczeń kl. 7e

Aktualizacja: 01.02.2021

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu