Prezydium Rady Rodziców
1 Wojciech Baniak
2 Oliwia Huras
3 Anna Dybek
4 Agnieszka Wojtków–Zielińska
5 Łukasz Laskowski
6 Maciej Kusiński

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
1 Ewa Musiał
2 Magdalena Perofiniuk
3 Barbara Roślicka-Bojsarewicz

Kontakt

rada@jestemrodzicemwsp3.pl
wojciech.baniak@jestemrodzicemwsp3.pl

Konto bankowe Rady Rodziców:

Bank PKO SA - Wrocław ul. Ruska 51
nr konta: 27 1240 6768 1111 0010 3789 8246

Skarbników klasowych prosimy o dokonywanie wpłat przelewem bezpośrednio na konto.
Tytuł wpłaty:
składka na fundusz Rady Rodziców za rok ..., klasa ... lub
składka na fundusz świetlicowy za rok ..., klasa ....

Aktualizacja: 05.10.2020

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu