Świetlica

Potrzeby dzieci

Świetlica stanowi integralną część szkoły, wspomaga i uzupełnia jej pracę w zakresie opieki i oddziaływań wychowawczych. Wdrażamy Program Adaptacyjny Szkoły mający na celu ułatwienie dzieciom zaczynającym naukę wejście w środowisko szkolne.

Nasza świetlica wspiera rozwój dzieci, pomaga odkrywać i rozwijać ich zainteresowania i talenty. Kształtuje zdrowy i bezpieczny styl życia, wyrabia nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu. W wychowankach rozwijamy samodzielność, wrażliwość na potrzeby innych, poczucie estetyki.

Nasza świetlica wspiera rozwój dzieci, pomaga odkrywać i rozwijać ich zainteresowania i talenty. Kształtuje zdrowy i bezpieczny styl życia, wyrabia nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu. W wychowankach rozwijamy samodzielność, wrażliwość na potrzeby innych, poczucie estetyki.

  • zajęcia czytelnicze, plastyczne, muzyczne, ruchowe, gry stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu, origami, plastyczno–techniczne, zabawy z chustą animacyjną,
  • odrabianie zadań domowych,
  • wyjścia na łyżwy.

Zapewniamy opiekę podczas wyjść z dziećmi na obiady.
Świetlica jest czynna w godz. 645–1700.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu