Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej

Obiady za miesiąc grudzień 2019 r.

15 obiadów · 6,00 zł = 90,00 zł
Termin płatności: od 01.12.2019 r. do 06.12.2019 r.

Wpłaty wyłącznie na konto szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
ul. Bobrza 27, 54-220 Wrocław
PKO BP S.A. 04 1020 5226 0000 6502 0416 0479
w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę (przykład: Jan Kowalski 7c).

WAŻNE:

  1. Informujemy, że w roku 2019 r. koszt obiadu wynosi 6,00 zł.
  2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto szkoły.
  3. Wysokość odpisów proszę uzgadniać wcześniej telefonicznie (71 798 68 48) bądź osobiście w pokoju nr 6 lub 55 (ksero – przyziemie);
  4. Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rodzic rozlicza przy następnej płatności;
  5. W przypadku niekorzystania z odpisu obiad można odebrać w stołówce do godz. 14.45;
  6. Odpisy z tytułu nieobecności dziecka (choroba, wycieczki, zielone szkoły i inne) należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie w danym dniu do godz. 9.00 tel. 698 691 565 (kuchnia) lub sms–em, ewentualnie 71 798 68 48 (sekretariat szkoły);
  7. Warunkiem wydania obiadu przez kuchnię jest złożenie karty zapisu i dokonanie opłaty za dany miesiąc zgodnie z podanym terminem;
  8. Rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej złożonej w sekretariacie.
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu