Warsztaty Street Art — sztuka ulicy

W dniu 1 grudnia 2011 roku odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 warsztaty plastyczne Street Art — sztuka ulicy. Warsztaty realizowane były w ramach projektu Od Inspiracji do Kreacji Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej* łączącej wspólne działania edukacyjne szkół Wrocławia. W spotkaniu wzięli udział uczniowie trzech szkół: Gimnazjum nr 1 im. Hugo Steinhausa (z opiekunem, Panią Iwoną Krzemińską, naucz. wychowania fizycznego w G1), Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum (z opiekunem, Panią Dorotą Stojecką–Moskała, naucz. sztuki w G27) oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego (pod opieką Pani Emilli Łagiewskiej, naucz.plastyki w SP3). Zaproszenie przyjęli również Goście: Pani Maria Zawartko, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia, Pani Halina Wiśniewska–Plewniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63, Pani Dorota Feliks, Wicedyrektor Gimnazjum nr 14 oraz Pani Alicja Sawicz, Dyrektor Gimnazjum nr 27.

Gospodarzem warsztatów była Pani Irena Sienkiewicz–Szyperska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, zaś pomysłodawcą i organizatorem warsztatów była p.Emilla Łagiewska. Tematem wspólnego spotkania uczniów była sztuka niezależna — graffiti i murale tworzone w przestrzeni miejskiej przez młodych artystów underground. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, zapoznali się z twórczością najważniejszych polskich i europejskich artystów street art, poznali techniki wykonania graffiti, uczestniczyli w rozmowie nt. roli i pozycji tego kierunku we współczesnej sztuce i w życiu mieszkańców miasta, dyskutowali nt. estetycznych wartości sztuki ulicy. Następnie, pracując zespołowo, zaprojektowali i wykonali szablony, które posłużyły im do stworzenia odbitek metodą topowania. Odbitki robione były na kilkumetrowej długości papierze imitującym ceglany mur, co dało efekt panelu graffiti. Wspólne dzieło wszyscy uczniowie wyeksponowali na scenie szkolnego patio. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał imienny Certyfikat Artysty Street Art.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu