Uczestniczymy w programie autorskim K. Zawadzkiej Od inspiracji do kreacji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
54-220 Wrocław, ul. Bobrza 27
71 798 68 48; sp3.wroclaw@op.pl; www.sp3.wroc.pl
Dyrektor: Irena Sienkiewicz-Szyperska

Nasze atuty

Wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dbanie o poszanowanie praw dziecka, stwarzanie szans rozwoju każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami poprzez różnorodne formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej, pobudzanie ambicji ucznia, inspirowanie do świadomego samorozwoju, kształtowanie postaw moralnych, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, wysoki poziom edukacji, podtrzymywanie wewnątrzszkolnych tradycji i ceremoniału, dbanie o partnerską współpracę z rodzicami, społecznością lokalną i innymi partnerami.

Rozwijanie twórczości i kreatywności myślenia u uczniów

Zwiększenie rangi zajęć technicznych i artystycznych. Udział uczniów w programach Lekcje Twórczości - Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce i Destination Imagination. Prezentacja twórczości uczniów, np. na Akademii Sztuk Pięknych. Włączenie w proces nauczania osób ze sfer artystyczno – kulturalnych.

Spotkanie z aktorem – Piotr Okoński
Wywiad z francuskim artystą, rzeźbiarzem – Thierry Chollat
Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności – Destination Imagination

Rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań

Nauki ścisłe: sukcesy w konkursach matematycznych, np. Mecze matematyczne, Ko-Ma, Bóbr, Wieża Babel, Kangur. Programowanie: Myślę więc programuję innowacja zgodna z naszym przekonaniem, że dzieci powinny w szkole rozpocząć swoją przygodę z programowaniem i mieć szansę na zrozumienie idei informatyki. Korzystamy z programów: Scratch, LOGO, KoLo, Baltie. Sfera Humanistyczno-artystyczna: liczne sukcesy w konkursach literackich, recytatorskich, kaligraficznych, plastycznych, językowych. Ciekawa oferta zajęć sportowych: uczniowie osiągają sukcesy w różnych dyscyplinach sport, indywidualnie i w grach zespołowych.

Pływanie synchroniczne
Siatkówka – Siatkarscy Mistrzowie Wrocławia
Tenis ziemny – Dzieciaki do rakiet

 

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu