O projekcie Od inspiracji do kreacji
Wrocławska Koncepcja Edukacyjna

Wrocławska Koncepcja Edukacyjna to program, który stanowi system współdziałania, doskonalenia i rozwoju jakościowego placówek edukacyjnych. Ideą programu jest m.in. stwarzanie uczniom środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu i wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o aktywność twórczą, rozwijanie zdolności i zainteresowań, budowanie osobowości kreatywnych i poszukujących.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu