Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/314 — Szwajcarsko–Polskim Programie Współpracy (SPPW):
Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Projekt obejmuje lata szkolne 2013/14 i 2014/15 i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko–Polskiemu Programu Współpracy z nowymi krajami UE.

Objęty jest patronatem Minister Edukacji — Krystyny Szumilas Głównym realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami AWF w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyków.

Działania SP 3 w ramach Projektu KIK/34 to m. in.:

  • kolorowy tydzień,
  • wprowadzenie przerw śniadaniowych w klasach IV,
  • zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym,
  • drugie i pierwsze śniadanie to ważne zadanie,
  • rysujemy, malujemy, układamy do zdrowego stylu życia zachęcamy,
  • zioła w naszym menu — zakładamy hodowle ziół,
  • międzyklasowy konkurs Najlepsze witaminki dla chłopczyka i dziewczynki,
  • zmagania sportowe.

Joanna Kawska – Remiszewska

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu