Projekt międzykulturowy Enjoy my Origin (styczeń — luty 2014)

Projekt Enjoy my Origin

Planowanie realizacji tego zadania poprzedzone zostało przeprowadzoną analizą dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie (gościliśmy już studentkę z Gruzji od 1.09. do 12.10.2012, która prowadziła zajęcia w klasach 2; z Brazylii od 7.01. do 25.01.2013, która prowadziła zajęcia dla klas 1—6). Analiza dała odpowiedź na pytanie, czy warto kontynuować projekt, czy nadal w podobnym wymiarze czasowym i godzinowym jak poprzednio, jakie korzyści z realizacji projektu ma uczeń/szkoła? Stwierdzenie było jednoznaczne, że należy go kontynuować, co wynikało z zainteresowania uczniów i nauczycieli zajęciami realizowanymi w jego ramach. Ale aby zbyt nie dezorganizował pracy szkoły przez dość długi czas realizacji (poprzednio 6 tygodni, następnie 3 tygodnie, obecnie 1 tydzień) i aby przez to dla młodego odbiorcy nie był zbyt nużący, należało skrócić czas jego realizacji. Decyzja zapadła o realizacji przez tydzień, a  prowadzone wcześniej obserwacje pozwoliły na wyłonienie, naszym zadaniem, najaktywniejszych odbiorców projektu, czyli uczniów klas 3—6. Dlaczego? Uczniowie mają już dobry poziom komunikacji w języku angielskim, wyrażają zainteresowanie kulturą innych państw.

Korzyści z udziału w projekcie? Szkole realizacja projektu pozwala na stwierdzenie, że jesteśmy otwarci na wielokulturowość, wpisuje się on również w podejmowane działania związane z uczeniem tolerancji oraz na wprowadzanie różnorodności w celu pobudzenia ciekawości uczniów.

Dlatego w  naszej szkole, podobnie jak w roku ubiegłym, był realizowany projekt międzykulturowy prowadzony przez praktykantów–wolontariuszy w języku angielskim, co pozwalało na aktywną naukę języka. Celem zajęć było poszerzanie wiedzy o świecie poprzez bezpośredni kontakt z kulturą innego kraju. Zajęcia prowadzone były za pomocą różnych metod takich jak: nauka poprzez gry, zabawę oraz inne zajęcia interaktywne i prezentacje. Udział w tym projekcie pozwala kreować wizerunek szkoły jako placówki otwartej na międzynarodowość i wspierającej rozwój dzieci.

  • od 13.01.2014 r. do 24.01.2014. wolontariuszka z Ukrainy Kseniya (40 godz.) każdorazowo przychodziła ubrana w strój ludowy Ukrainy,
  • od 27.01 do 7.02.2014 wolontariuszka z Indonezji — Dita (43 godz.).
Wolontariuszki przeprowadziły zajęcia po jednej godzinie w klasach 0—3, a w klasach 4—6 przeznaczono 1 godz. dla każdej grupy.
  • od 27.01 do 31.01.2014 wolontariusz z Australii Yan (czytaj: Ijan) przeprowadził 24 godziny lekcyjne w klasach, w których było to możliwe w taki sposób, aby nie kolidowało z planem wolontariuszki z Indonezji.

Wszyscy wolontariusze mieli możliwość spożywania w szkole obiadów, a rodzice zapewnili noclegi wolontariuszkom z Ukrainy i Indonezji.

Koordynatorem był p. Michał Besiński

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu