VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — 30 września 2016 r.

Dnia 28 września 2018 r. w naszej szkole uczniowie świętowali VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDAY) pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Obchody miały na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także przypomnieć o jej przydatności w życiu codziennym.

Uczniowie SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu już kolejny raz wzięli udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Dzieci i młodzież przez cały tydzień powtarzali tabliczkę mnożenia w szkole i w domu. W tym dniu szkoła wyglądała inaczej. Na parterze pojawiły się plakaty reklamujące WMTDAY, informacje dotyczące akcji oraz cztery stanowiska z komisjami egzaminującymi. Egzaminatorami byli uczniowie klas IV i V.

Sporo emocji wywołały egzaminy przeprowadzane podczas przerw przez komisje. Ze znajomości tabliczki zostali przepytani prawie wszyscy chętni - uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Każdy kto pomyślnie zdał egzamin otrzymał specjalny znaczek potwierdzający znajomość tabliczki.

Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę, a tym którzy zdali egzamin GRATULUJEMY.

Koordynatorzy:
Anna Żukrowska
Sylwia Kulig
Joanna Głuszuk

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — 30 września 2016 r.


Nasza szkoła uczestniczy w akcji VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 30 września 2016 roku pod hasłem Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! W imprezie biorą udział szkoły z całego świata. Byliśmy jedną z 2977 szkół na świecie jako Organizator Lokalny VI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września. Jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia w dniu 30 września 2016 roku to dzień symboliczny. Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Rodzice i pracownicy szkoły mogli popisać się przed dziećmi znajomością trudnych przypadków mnożenia. Egzamin z tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych Andrzeja Grabowskiego „Tabliczka mnożenia” przeprowadzony był przez Egzaminatorów MT, którzy doskonale znają trudne przypadki mnożenia. Byli to uczniowie klas IV: Maria Pezda, Oliwia Szałata, Michalina Kuś, Maciej Danielewicz, Maciej Wikłacz, Magdalena Pelc, Aleksandra Tryk, Szymon Kalinowski, Jan Kowalczuk, Barbara Keblesz, Wiktoria Kmiecik, Małgorzata Wróbel, Emilia Pomezańska, Karolina Zaborowska, Samanta Pewniak.

Uczniowie klas III – VI otrzymywali zestaw 10 kart (5 czerwonych i 5 czarnych) i w ciągu 1 minuty (60 sekund) musieli podać 5 prawidłowych działań do 5 wyników oraz 5 prawidłowych wyników do 5 działań. Rekordzistką w tym dniu została Wiktoria Kmiecik, która 10 prawidłowych odpowiedzi podała w ciągu 09 sek.30 setnych sek. Do egzaminu przystąpiło 303 uczniów i 22 dorosłych. Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia uzyskało 147 osób.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Anna Żukrowska, Sylwia Kulig
Koordynatorzy lokalni

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — 25 września 2015 r.

Dnia, 25 września 2015r. nasza szkoła wzięła udział w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Hasło akcji brzmiało Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Tydzień przed WMTDay 2015 ukazały się informacje o przystąpieniu szkoły do obchodów tego szczególnego dnia.

W piątek 25 września 2015 r. powołani Egzaminatorzy (Uczniowie klasy 4a, 5d i 6b) sprawdzali umiejętności mnożenia wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Uczniowie i dorośli mogli popisać się przed Komisjami Egzaminacyjnymi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem do egzaminu z tabliczki mnożenia przystąpiło 365 osób.

WMTDay

W skład Komisji Egzaminacyjnej weszli uczniowie

 • Pola Adamowska 4a,
 • Aleksandra Bychawska 4a,
 • Julia Furman 4a,
 • Maksymilian Rudnik 4a,
 • Jakub Skórski 4a,
 • Aleksandra Talar 4a,
 • Dawid Dzieleńdziak 5d,
 • Tomasz Gąciarz 5d,
 • Tomasz Hopej 6b.

Przez cały czas trwania akcji uczniów wspierali nauczyciele-asystenci:

 • Małgorzata Dąbrowska,
 • Małgorzata Gwizdalska,
 • Barbara Sajkowska,
 • Renata Szachowska,
 • Paulina Zimna.

Wszyscy, którzy zdali egzamin otrzymali plakietkę — tytuł MT EXPERT, którą przygotowała wychowawczyni świetlicy Karolina Borowiecka.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy:
Anna Żukrowska
Joanna Głuszuk


IV Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia — 26 września 2014 r.

Czas realizacji: 5 godzin
Miejsce: korytarz szkolny
Uczestnicy: uczniowie szkoły, pracownicy szkoły,
rodzice
Kto przeprowadza egzamin: Komisje Egzaminacyjne,
Koordynator Lokalny
Liczba Komisji Egzaminacyjnych: ustala nauczyciel
Forma egzaminu: odpowiedzi ustne (karty matematyczne — tabliczka mnożenia)
WMTDay

Szczegóły

Dnia 26 września 2014 r. w naszej szkole odbędą się obchody IV Światowego Dnia tabliczki Mnożenia. Od godziny 855 do godziny 1400 będzie można sprawdzić swoje umiejętności w tabliczce mnożenia. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (WMTDay) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września, który w tym roku przypada na 26 dzień miesiąca.

Jaki jest cel akcji?

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Jak wykazała poprzednia edycja zarówno jedni jak i drudzy świetnie się przy tym bawią. Na czym polega? Na przeprowadzaniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez Komisje Egzaminacyjne. Ich skład tworzą uczniowie pod opieką osoby dorosłej. Motto akcji: „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają". Zapraszam do wspólnej zabawy. Koordynator Anna Żukrowska

1. Egzaminy 855–1400

Komisja Egzaminacyjna siedzi przy jednej ławce. Karty znajdują się na ławce.

1. Egzaminowany wybiera 10 kolejnych kart.

2. Egzaminator mówi START i włącza stoper.

3. Egzaminowany odczytuje kolejne karty i za każdym razem podaje odpowiedź ustną. Karta czarna np. 7 x 4 egzaminowany podaje wynik 28. Karta czerwona np. 32 egzaminowany podaje działanie 8 x 4.

4. Komisja Egzaminacyjna nadzoruje egzamin:

 • egzamin zdany — wszystkie odpowiedzi poprawne w ciągu 3 minut,
 • egzamin niezdany — brak co najmniej jednej odpowiedzi poprawnej w ciągu 3 minut.

5. Kto zdał egzamin, otrzymuje LEGITYMACJĘ MT EXPERT i przybija z członkami Komisji Egzaminacyjnej piątkę lub żółwika.

6. Egzamin niezdany można powtórzyć po 1 godzinie.

Życzę dobrej zabawy.

Koordynator
Anna Żukrowska

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu