Bicie rekordu w jednoczesnym wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej — 2019

Jak co roku 16 października nauczyciele i uczniowie naszej szkoły włączyli się do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Pomysłodawcą akcji jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która postanowiła pokazać efekty programu „Ratujemy. Uczymy Ratować”.

Bicie rekordu polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało zaledwie pół godziny i rozpoczęło się o godzinie 12.00. W naszej szkole w bicia rekordu zaangażowały się trzy klasy drugie: IIa z wychowawczynią p. Pauliną Zimną, IIb z p. Anną Żukrowską, IIc z p. Patrycją Niemier oraz klasa 3a z p. Beatą Gołębiewską-Murdzek.

W tym roku po raz pierwszy przyłączyło się do nas Szkolne Koło Pierwszej Pomocy „Bez paniki”, prowadzone przez p. Remigiusza Hambergera, którego celem jest popularyzowanie wiedzy przedmedycznej i przygotowanie uczniów do udziału w ogólnopolskich i dolnośląskich konkursach i turniejach pierwszej pomocy. Starsi koledzy pokazali młodszym uczestnikom bicia rekordu, co to jest łańcuch przeżycia, algorytmem RKO, pozycja boczna ustalona. Zaprezentowali działania w przypadku utraty przytomności i zachowania u poszkodowanego oddechu oraz w sytuacji braku przytomności i braku oddechu z wykorzystaniem ćwiczeniowego defibrylatora (AED). Podczas bicia rekordu koncentrowali się głównie na ćwiczeniu techniki masażu serca i wentylowania, a także płynności zmiany osoby wentylującej i masującej poszkodowanego. W biciu rekordu brały udział: uczennice 8b Maria Kołodziej, Natalia Dokurno, Wiktoria Woźniak, Lena Mądra, Magda Kaszowska, Maja Migdał oraz uczennice z 8a Natalia Mikołowska i Pola Grabowska.

Dokładnie o godzinie 12.00 wszyscy uczestnicy akcji bicia rekordu przystąpili do resuscytacji i wykonali na przygotowanych fantomach 30 ucisków oraz dwa wdechy ratownicze (5 cykli RKO). Wszyscy byliśmy dumni z przeprowadzonej akcji. Pamiętaliśmy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nieudzielenie pomocy.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu