Prymus

Uczestnicy: wszystkie kategorie.

Uwaga! Pokazy we wszystkich kategoriach składają się z 2 kart czarnych.
Miejsce startu: sala lekcyjna, w sali ustawione są stoliki do gry.

Zawodnicy na start oczekują przed salą lekcyjną Ustala się, że przy stoliku powinny siedzieć 3 osoby. Gra składa się z 9 pokazów. Każdy z zawodników w myśli wykonuje sumę dwóch iloczynów i jak najszybciej podaje ostateczny wynik np. 6 ⋅ 5 i 3 ⋅ 4 należy tylko powiedzieć 42 O tym, który z zawodników pokaz wygrał decydują sędziowie. Może się zdarzyć, że kilku lub nawet wszyscy siedzący przy jednym stoliku wygrają pokaz. Taka sytuacja zdarzy się wtedy, gdy poprawne odpowiedzi zwycięzców sędziowie usłyszą jednocześnie.

  • Wariant I. Pokaz wygrała jedna osoba. W tym przypadku zwycięzca otrzymuje od sędziego trzy karty.
  • Wariant II. Pokaz wygrały dwie osoby, wówczas każda z tych osób otrzymuje od sędziego po dwie karty.
  • Wariant III. Pokaz wygrały trzy osoby. W tym przypadku każda z tych osób otrzymuje od sędziego po jednej karcie.

Punktacja potrzebna do ustalenia miejsc w grze: 1 zdobyta karty = 1 punkt. Osoby, które po zakończeniu gry zdobędą równą liczbę punktów będą realizowały dogrywkę — aż do skutku. Po ustaleniu miejsc sędziowie zapisują zawodnikom odpowiednio: przy trzech osobach startujących:

  • I miejsce = 5 punktów,
  • II miejsce = 3 punkty,
  • III miejsce = 1 punkty.
© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu