Krzyżak

Uczestnicy: wszystkie kategorie.

Przy jednym ustawionym krzyżaku startują 4 osoby (zgodnie z lista startową). każdy z zawodników będzie układał 55 kart czarnych na czas (ie dłużej niż 5 minut) Ułożenie kart czerwonych: na ramionach poziomych od środka 1 w lewo do 28 i od środka w prawo do 28, na ramionach pionowo od środka 30 w górę do 100 i od środka 30 w dół do 100, nie powtarza się karta w jednym ułożeniu (tylko jedna 4, 6, 8, 10, ..., 30, 36, 40)

- krzesło na którym leży stoper. Przy tym właśnie krześle ustawiają się zawodnicy. Na sygnał start zawodnicy włączają stoper, podbiegają do środka krzyża i biorą w dłoń 55 kart czarnych. Każdą kartę kładą obok karty czerwonej dłuższym bokiem. Nie wolno zakrywać kart. Jeżeli karta czerwona ma dwie różne karty czarne należy je położyć obok siebie dłuższymi bokami (4 to 2 ⋅ 2 i 4 ⋅ 1). Zawodnicy układają karty czarne, każdy po swojej stronie nie można przekładać kart na stronę drugiej osoby grającej.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu