Ekspres

Jest to konkurencja zespołowa. Startują w niej 8 – osobowe reprezentacje szkół: po dwie osoby w każdej kategorii D – III, C – III, D – IV, C – IV. Szkoły, które nie będą miały pełnego składu nie wystartują.

Do gry użyte będą trzy ławki
Na pierwszej ławce ułożone będą zakryte w 2 rzędy po 8 kart czerwonych
Na drugiej zakryty stos kart czarnych.
Na trzeciej ławce układamy przegródki/pudełka

Gra Ekspres odbędzie się w seriach na czas. Karty czerwone będą układane losowo po potasowaniu kart. Tak więc każdy zespół może mieć inne ułożenie kart. Uwaga! Przed startem Opiekunowie zespołów mają prawo potasować karty czarne jak również czerwone innego zespołu. Na sygnał Start zawodnicy ustawieni na czele rzędu włączają stoper i podbiegają do stanowisk, odkrywają dwie dowolne karty czerwone i poszukują dla nich par — kart czarnych, następnie kładą do przegródki (każdą parę w innej przegródce). Po ułożeniu kart w przegródce każdy z zawodników biegnie do swojego zespołu, dotyka w dłoń kolejnego zawodnika, który postępuje tak samo, jak zawodnik pierwszy. Ostatni zawodnik po dobraniu kart w pary biegnie do swojego zespołu i wyłącza stoper.

Uwaga! Pierwszy zawodnik może odkryć wszystkie karty czarne i ułożyć je w wybrany sposób. (Każdy zespół może opracować swój sposób!). Jeżeli zdarzy się, że jeden z zawodników odkryje, na przykład kartę czerwoną 35 i stwierdzi, że wśród kart czarnych nie ma karty 5 ⋅ 7 = 7 ⋅ 5 (pasującej do karty 35) oznacza to, że karta 35 pomyłkowo znajduje się w przegródkach. W tej sytuacji zawodnik może naprawić błąd partnera ze swojego zespołu. Zespół otrzymuje 1 punkt karny w następujących przypadkach: gdy w jednej przegródce będą 2 pary kart; za każdą kartę nie ułożoną w przegródce; za każdą błędnie dobraną parę kart. Zwycięża ten zespół, który ukończył grę z najmniejszą liczbą punktów karnych. W przypadku równej liczby punktów wyższe miejsce uzyska ten zespół, który ukończył grę w krótszym czasie.

Uwaga! Po sygnale Start zawodnicy stojący na czele rzędu włączają stoper. W tym samym czasie sędzia stojący przy zespole również włącza stoper. Gdy okaże się, że stoper nie został włączony przez zawodnika sędzia wymienia stopery. Jeśli sędzia oceni, że zawodnik nie próbował włączyć stopera zespół zostaje zdyskwalifikowany. Jeżeli ostatni zawodnik nie wyłączy stopera uczyni to sędzia, ale w takiej sytuacji zespół będzie miał słabszy czas.

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu