Sprawozdanie z Konkursu Uczę się bezpiecznie żyć
z dnia 28.04.2015r. i 22.05.2015 r.

Uczniowie kl.3c w ramach programu — Jestem bezpieczny uczą się Pierwszej pomocy, czego dowodem jest udział V II / X I DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE BEZPIECZEŃSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa Uczę się bezpiecznie żyć MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA W EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Pod Honorowym Patronatem (patronaty w uzgodnieniach) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Polsko–Czesko–Niemieckiego Prezydium Euroregionu Neisse–Nisa–Nysa.

Uczniowie klasy 3c zajęli II miejsce, w półfinałach i zakwalifikowali się do finału bez miejsca punktowanego. Uczestnikami byli

 • Amelia Chrustowska, 3c
 • Maksymilian Kowalski, 3c
 • Roch Ekiert, 3c

Uczniów przygotowywała i była ogólnym koordynatorem Irena Hadała Założenia Programowe Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży Uczę się bezpiecznie żyć

Cel główny: Wsparcie systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego poprzez nabycie przez dzieci i młodzież wiedzy i umiejętności pomocy sobie i innym oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń i w życiu codziennym.

Cel ten realizowany był w ramach Konkursu, w czasie którego uczestnicy rozwiązywali praktyczne problemy zainscenizowane na stacjach konkursowych, a także poprzez prowadzenie permanentnej edukacji w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych. Organizatorzy Konkursu postrzegają istotny potencjał edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa w rodzinach oraz w innych miejscach prowadzących w sposób kompetentny takie działania.

Cele uzupełniające:

 • Wsparcie systemu bezpieczeństwa Transgranicznego w ramach Euroregionu Neisse Nysa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów pogranicza polsko–niemieckiego i polsko–czeskiego.
 • Wspieranie systemów bezpieczeństwa w gminach i powiatach Dolnego Śląska.
 • Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego

Obszary Założeń Programowych Konkursu:

 • Pierwsza pomoc
 • Bezpiecznie z prądem
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Ekologia
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ochrona przeciwpowodziowa
 • Bezpieczeństwo dnia codziennego
 • Turystyka i rekreacja

Konkurs nawiązuje do: celów i zadań dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulacjach prawnych, zwłaszcza ustawowych, rządowych programów bezpieczeństwa, szczególnie Razem bezpieczniej, Bezpieczne wakacje podstaw programowych w zakresie pierwszej pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa. Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego inicjatyw i aktywności podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych.

Irena Hadała, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu