Medal Złoty za Długoletnią Służbę
2012Elżbieta Kamińska — pracownik obsługi
Zofia Szczuka — pracownik obsługi
2011Irena Płochowska — starszy specjalista ds. kadr, inspektor ds. bhp
Medal Komisji Edukacji Narodowej
2020Aleksandra Burgiel-Migdał — język angielski
Sylwia Kulig — edukacja wczesnoszkolna
2019Katarzyna Krzywińska–Ryba — geografia
2018Joanna Głuszuk — edukacja wczesnoszkolna
2017Irena Banasik — biblioteka
Gabriela Budziszewska — edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Chorążyczewska — język polski, historia
2016Emilla Łagiewska — plastyka
2014Justyna Siestrzeńcewicz–Bohusz — matematyka, zajęcia komputerowe
Kamila Tarczyńska — edukacja wczesnoszkolna
2012Beata Gołębiewska — edukacja wczesnoszkolna
2011Jadwiga Ratajczak — wicedyrektor, terapia pedagogiczna
Krystyna Pławska — język polski
Anna Żukrowska — edukacja wczesnoszkolna
2010Małgorzata Gwizdalska — edukacja wczesnoszkolna
Joanna Kawska–Remiszewska — przyroda
Wiesław Cieślicki — wychowanie fizyczne
2009Tadeusz Murdzek — wychowanie fizyczne
Grażyna Wiącek — przyroda
2008Małgorzata Rakowska — wicedyrektor, matematyka, informatyka
Halina Cioroch — język polski
Monika Chajbowicz–Tyralska — język polski
Barbara Sajkowska — matematyka, technika
Urszula Wojciechowska–Drzazga — matematyka, informatyka
Sławomir Grzechnik — wychowanie fizyczne
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
2019Beata Gołębiewska–Murdzek — edukacja wczesnoszkolna
Justyna Siestrzeńceiwcz–Bohusz — matematyka, technika
2018Anna Żukrowska — edukacja wczesnoszkolna
2016Urszula Wojciechowska–Drzazga — matematyka, zajęcia komputerowe
2011Małgorzata Gwizdalska — edukacja wczesnoszkolna
2010Krystyna Pławska — język polski
2007Urszula Wojciechowska–Drzazga — matematyka, informatyka
Barbara Sajkowska — matematyka, technika
2006Halina Cioroch — język polski
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
2020Adrian Czekaj — wicedyrektor, matematyka, informatyka
2019Grażyna Sztandera — wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Burgiel–Migdał — język angielski, język francuski
2018Agnieszka Chorążyczewska — język polski i historia
Katarzyna Krzywińska–Ryba — geografia (za osiągnięcia w G28)
2017Beata Gołębiewska — edukacja wczesnoszkolna
Justyna Siestrzeńcewicz–Bohusz — matematyka, zajęcia komputerowe
2016Joanna Kawska–Remiszewska — przyroda
Barbara Sajkowska — matematyka, technika
2010Anna Żukrowska — edukacja wczesnoszkolna
2009Jadwiga Ratajczak — wicedyrektor, terapia pedagogiczna
Urszula Wojciechowska–Drzazga — matematyka, informatyka
2008Małgorzata Gwizdalska — kształcenie zintegrowane
Grazyna Wiącek — przyroda
2007Małgorzata Rakowska — wicedyrektor, matematyka, informatyka
Monika Tyralska–Chajbowicz — język polski
Nagroda Prezydenta Wrocławia
2020Ewa Jaskuła — muzyka
2019Sylwia Kulig — edukacja wczesnoszkolna
2018Agnieszka Fortuna — historia
Irena Sienkiewicz–Szyperska — dyrektor, język polski
2017Joanna Głuszuk — edukacja wczesnoszkolna
2016Agnieszka Chorążyczewska — język polski
2015Emilla Łagiewska — plastyka
2014Gabriela Budziszewska — nauczyciel wychowawca świetlicy
2013Irena Banasik — nauczyciel bibliotekarz
Krystyna Pławska — język polski
Irena Sienkiewicz–Szyperska — dyrektor, język polski
2012Kamila Tarczyńska — kształcenie zintegrowane
2011Justyna Siestrzeńcewicz–Bohusz — matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe
2010Beata Gołębiewska — kształcenie zintegrowane
2009Irena Sienkiewicz–Szyperska — dyrektor, język polski
2008Joanna Kawska–Remiszewska — przyroda
2007Krystyna Pławska — język polski
2006Jadwiga Ratajczak — wicedyrektor
2005Halina Cioroch — język polski
Barbara Sajkowska —matematyka, technika

Aktualizacja: 14.10.2019

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu