Komputerowy Mistrz — zaproszenie

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie KOMPUTEROWY MISTRZ. Może w tym roku szkolnym, to właśnie ty będziesz reprezentować swoją szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych.

Najważniejsze informacje — skrót z regulaminu:

 1. Cele Konkursu:
  • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych,
  • wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wyzwalanie twórczej postawy ucznia zdolnego,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,
  • rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego szkołach,
  • popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów.
 2. Przebieg Konkursu:
  • I etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność posługiwania się programem Paint.
  • II etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność posługiwania się programami MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
  • III etap — szkolny
   Sprawdza i rozwija umiejętność programowania w języku Logo w programie Logomocja Imagine.
  • IV etap — wojewódzki — półfinał konkursu
   Odbywa się w Szkolne Podstawowej nr 3. Do półfinałów kwalifikują się uczniowie, którzy zdobyli pierwsze i drugie miejsce w swoich macierzystych szkołach.
  • V etap — wojewódzki — finał
   Do finału kwalifikuje się dziesięciu uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w półfinale konkursu. Każdy uczestnik finału konkursu, otrzymuje tytuł finalisty. Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze, drugie i trzecie miejsce na finale konkursu, otrzymują tytuł laureata.
 3. Harmonogram konkursu:
  • 03 marca — ostatni dzień zgłoszenia szkół do Konkursu,
  • 16 stycznia — przesłanie zadań, schematów oceniania oraz plików potrzebnych do rozwiązania zdań do wszystkich szkół zgłoszonych do Konkursu
  • luty/marzec — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap pierwszy Konkursu
  • marzec/kwiecień — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap drugi Konkursu
  • kwiecień/maj — nauczyciele odpowiadający za przeprowadzenie konkursu w swoich szkołach przeprowadzają etap trzeci Konkursu
  • 22 maja — organizator konkursu przeprowadza IV etap Konkursu
  • 29 maja — organizator konkursu ogłasza listę finalistów Konkursu
  • 05 czerwca — organizator przeprowadza V etap Konkursu
  • 05 czerwca — organizator ogłasza listę laureatów konkursu
 4. Zgłoszenie szkoły do konkursu:
  Udział w konkursie należy zgłosić do 03 marca 2017 r. i przesłać pocztą elektroniczną na adres justynabohusz@wp.pl następujących danych:
  • nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora szkoły
  • imię i nazwisko nauczyciela informatyki — organizatora etapów konkursu odbywających się w szkole
  • adres e–mail, na który zostaną wysłane załączniki potrzebne do przeprowadzenia trzech pierwszych etapów.
  Aktualna lista zapisanych szkół znajduje się tutaj.
Załączniki:
Regulamin, 2016/2017  
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap I          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap II          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap III          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap IV          
Przykładowe zadania, 2014/1015 — etap V          

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu