Dyrekcja
Irena Sienkiewicz–Szyperska — dyrektor
Grażyna Sztandera — wicedyrektor
Bogusława Ambrozik — wicedyrektor
Paulina Majdańska — wicedyrektor
Wychowawcy klas I–III
1a — Kamila Tarczyńska–Zychowicz
1b — Beata Gołębiewska–Murdzek
1c — Sylwia Kulig
2a — Beata Krytkowska
2b — Małgorzata Gwizdalska
2c — Joanna Głuszuk
3a — Paulina Zimna
3b — Anna Żukrowska
3c — Patrycja Niemier
Wychowawcy klas IV–VIII
4a — Ewa Dobrowolska
4b — Sylwia Mechel–Bielak
4c — Urszula Leszczyńska–Cholewa
5a — Patrycja Sztuk-Kulikowska
5b — Mirosława Szostakiewicz
5c — Agnieszka Reymont–Kosiek/Agnieszka Lesz
6a — Katarzyna Kukurowska–Sikorska
6b — Gabriela Budziszewska
6c — Joanna Kulza
6d — Kornel Czekaj
6e — Katarzyna Godlewska
6f — Katarzyna Krzywińska–Ryba
7a — Remigiusz Hamberger
7b — Izabela Prorok
7c — Ewa Jaskuła
7d — Beata Skonieczna
7e — Katarzyna Cekała
7f — Monika Tyralska–Chajbowicz
8a — Mateusz Chorążyczewski
8b — Roman Szczerbatyj
8c — Agnieszka Fortuna
8d — Roman Urban
8e — Maria Adamowicz
Język polski
Maria Adamowicz
Agnieszka Chorążyczewska
Mateusz Chorążyczewski
Bartosz Komander
Sylwia Mechel–Bielak
Izabela Prorok
Irena Sienkiewicz–Szyperska
Monika Tyralska–Chjbowicz
Język angielski
Aleksandra Burgiel–Migdał
Ewa Dobrowolska
Urszula Leszczyńska–Cholewa
Patrycja Niemier
Marek Runiewicz
Beata Skonieczna
Roman Szczerbatyj
Język niemiecki
Katarzyna Kukurowska–Sikorska
Anita Pietrzyk
Jolanta Szmyrka
Historia
Karol Buganik
Agnieszka Fortuna
Remigiusz Hamberger
Wiedza o społeczeństwie
Karol Buganik
Edukacja dla bezpieczeństwa
Remigiusz Hamberger
Doradztwo zawodowe
Paulina Majdańska
Plastyka
Emilla Łagiewska
Muzyka
Ewa Jaskuła
Religia
Krystyna Budrewicz
Bartosz Komander
O. Jarosław Konieczny
Aleksander Kopeć
Beata Miniajluk
Etyka, projekt filozoficzny Jestem z Wrocławia, więc myślę
Karol Buganik — etyka
Sebastian Wachowiak — etyka, projekt filozoficzny
Matematyka
Bogusława Ambrozik
Adrian Czekaj
Agnieszka Reymont–Kosiek
Barbara Sajkowska
Justyna Siestrzeńcewicz–Bohusz
Renata Szachowska
Mirosława Szostakiewicz
Patrycja Sztuk–Kulikowska
Urszula Wojciechowska–Drzazga
Edukacja informatyczna, informatyka
Katarzyna Cekała
Adrian Czekaj
Łucja Demedziuk
Mirosława Szostakiewicz
Przyroda
Elżbieta Wdowczyk
Biologia
Joanna Kulza
Grażyna Wiącek
Geografia
Katarzyna Krzywińska–Ryba
Adriana Pękalska
Chemia
Katarzyna Cekała
Joanna Kawska–Remiszewska
Fizyka
Justyna Łatka
Urszula Okoń
Technika
Gabriela Budziszewska
Wychowanie fizyczne
Irena Bukacka
Wiesław Cieślicki
Kornel Czekaj
Karolina Dubiel–Wuchowicz
Katarzyna Godlewska
Marek Grela
Maria Grzegorczyk
Agnieszka Lesz
Michał Marcinkowski
Magdalena Michalska–Durczak
Małgorzata Misiarz
Marcin Murdzek
Tadeusz Murdzek
Roman Urban
Tomasz Wojakiewicz
Bogusław Zychowicz
Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Kulza
Danuta Rajskitel
Biblioteka
Irena Banasik
Danuta Dobryniewska
Anna Kocowska
Psycholog, pedagog, logopeda
Edyta Kołtuniuk — pedagog
Anna Kuźma–Kusz — pedagog
Daniela Podsiadłowska — pedagog
Beata Janczak — psycholog
Justyna Niemirowska–Buras — psycholog
Katarzyna Szakowska — logopeda
Świetlica
Dorota Adamska
Małgorzata Gruca
Irena Hadała
Żaneta Jankowska
Barbara Klepuszewska — kierownik świetlicy
Bożena Małolepsza
Anna Orfin
Danuta Stanaszek
Patrycja Wolanin
Katarzyna Wyszyńska–Łoch
Anna Zarzycka

Aktualizacja: 31.08.2020

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu