Przepisy szkolne
Statut Szkoły  
Dziennik elektroniczny — procedury  
Procedury zachowania bezpieczeństwa w SP3  
Karty zapisu oraz regulaminy
Karta zapisu na obiady od stycznia 2021
- należy wydrukować dwustronnie i złożyć w sekretariacie szkoły
 
Regulamin uzupełniający zasady w stołówce szkolnej SP3 na czas pandemii związanej z wirusem COVID-19  
Karta zapisu do świetlicy na 2021/2022  
Opieka stomatologiczna
Zgoda na badanie stomatoligczne dziecka 2019  
Zgoda na leczenie 2019  
Zgoda na prztwarzanie danych osobowych 2019  
Blok sportowy — regulaminy, rezerwacja
Rezerwacja wynajęcia basenu, sali gimnastycznej, patio, sal lekcyjnych  
Regulamin placu zabaw  
Regulamin boiska szkolnego  
Regulamin korzystania z mat na patio  
Regulamin sali gimnastycznej  
Regulamin sali korekcyjnej  
Regulamin porządkowy basenu  
Regulamin sanitarny basenu  
Wymagania edukacyjne
Dziecko kończące przedszkole  
Dziecko kończące I etap edukacyjny  
Etyka  
Historia  
Język obcy  
Język polski  
Matematyka  
Muzyka i plastyka  
Przyroda  
Wychowanie do życia w rodzinie  
Wychowanie fizyczne  
Zajęcia komputerowe  
Zajęcia techniczne  

Aktualizacja: 10.10.2017

© 2015 Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrocławiu